header werkwijze

NovaCropControl is een onderzoeks- en testcentrum dat gespecialiseerd is in plantsapmetingen. Met een plantsapmeting wordt op snelle en nauwkeurige wijze de actuele opname van voedingsstoffen in de plant geanalyseerd. Dat levert belangrijke informatie op over de gezondheid van de plant. Een optimale opname van voedingsstoffen heeft namelijk een positief effect op de ziekteweerbaarheid van de plant én op de kwaliteit, stevigheid en houdbaarheid van bijvoorbeeld de vruchten.

Plantsapmetingen tegenover drogestofanalyses

Pas vier à zes weken nadat een tekort aan voedingsstoffen is aangeboden of opgenomen, zal een drogestofanalyse een gebrek tonen. Om die reden komt bijsturing vaak te laat. Dankzij plantsapmetingen is dit probleem nu verleden tijd: een plantsapmeting zal een tekort namelijk al binnen enkele dagen uitwijzen. Zo kan er zeer snel worden ingespeeld op veranderingen in de opname van voedingsstoffen.

Wat wil NovaCropControl?

De doelstelling van NovaCropControl is om snel, accuraat en tegen zo laag mogelijke kosten inzicht te brengen in de opname van voedingsstoffen door de plant. Om deze doelstelling te bereiken, wordt gebruik gemaakt van plantsapmetingen, eventueel in combinatie met (ISO-17025) geaccrediteerde giet- drain- of matwater monsters.

Testlaboratoria rva nl color small

De voordelen

Een plantsapmeting door NovaCropControl:

• Geeft zeer snel een resultaat van het totaal van opgenomen voedingsstoffen door de plant
• Toont verschillen in voedingsopname tussen rassen aan
• Maakt gericht bijsturen mogelijk
• Verhoogde ziekteweerbaarheid door uitgebalanceerde opname van voedingsstoffen
• Toont een aankomend voedingsgebrek tijdig aan
• Biedt de mogelijkheid tot finetunen van bemesting voor optimale productie
• Helpt te besparen op meststoffen
• Resultaten via bemesting-online.nl
• Iso-17025 geaccrediteerde wateranalyses

Visie en missie van NovaCropControl

De visie van NovaCropControl is dat de Nederlandse en internationale land- en tuinbouw minder afhankelijk wordt van gewasbestrijdingsmiddelen door de nutriëntenopname van planten te optimaliseren, waardoor met minder input een vitale plant gerealiseerd wordt die gemakkelijker gezonde producten produceert. Om dit te bereiken is het onze missie om aan iedereen die actief is in de land- en tuinbouwsector belangrijke informatie te leveren over de actuele vitaliteit van planten, verkregen door middel van plantsap- en wateranalyses. Plantsapanalyses zijn een snelle, betrouwbare en goedkope manier om de actuele opname van voedingsstoffen door de plant in beeld te brengen. Hierdoor kan er doelgericht worden bijgestuurd op gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Door de analyse van voedingsoplossingen, proceswater (giet-, drain- en matwater) en schoon water (bassin- en bronwater) kan worden vastgesteld welke voedingsstoffen de plant aangeboden krijgt en gebruikt om een optimale waterkwaliteit te garanderen.

Om onze missie uit te kunnen voeren zijn een aantal kernwaarden van belang:

  • Efficiënt
  • Tevredenheid van klanten
  • Innovatief
  • Duurzaamheid
  • Onafhankelijk

Efficiënt: Om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn streeft NovaCropControl er naar om de werkzaamheden snel, betrouwbaar en efficiënt uit te voeren. Indien monsters voor 9.00u zijn aangeleverd krijgt de klant de resultaten de eerst volgende werkdag. Om dit in de toekomst blijvend mogelijk te maken blijft NovaCropControl investeren in mensen, machines, software en applicaties.

Tevredenheid: Wij begrijpen dat ons bestaansrecht afhangt van de tevredenheid van klanten. Daarom streeft NovaCropControl er naar om al onze klanten tevreden te stellen. Dit bewerkstelligen we door o.a. een goede service te verlenen en de kosten van de analyses zo laag mogelijk te houden. 

Innovatief: NovaCropControl heeft de techniek van plantsapmetingen geoptimaliseerd en het advies kunnen verbeteren tot snel en betrouwbaar, waardoor de teelt bij onze klanten verder geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast investeert NovaCropControl in R&D. De R&D activiteiten omvatten o.a. het ontwikkelen van nieuwe onderzoekstechnieken, het onderzoeken van nieuwe parameters die in verband gebracht kunnen worden met plantweerbaarheid en het uitvoeren van eigen proeven in een eigen proeftunnel.

Duurzaamheid: Het bedrijf straalt haar duurzaamheid vooral uit via de sterke drang om klanten te overtuigen van een andere aanpak op het gebied van bemesting en door hen op weg te helpen met het efficiënter bemesten van hun gewassen. NovaCropControl vindt het belangrijk dat er in de toekomst steeds meer voedsel geproduceerd wordt met daarin een breed spectrum aan mineralen die de gezondheid en vitaliteit van de mens aanvullen en verbeteren.

Gebalanceerde bemesting → vitale planten → gezonde producten → gezonde mensen.

Onafhankelijk: Het laboratorium van NovaCropControl werkt onafhankelijk.

“Juiste bemonstering is essentieel”

Monsters

Wanneer u monsters wilt laten analyseren door NovaCropControl, kunt u plantsapbundels aanschaffen. Hierbij kunt u kiezen uit bundels van 10, 25, 100 of 250 monsters. De reden dat wij met bundels werken, is omdat we zo de administratiekosten zo veel mogelijk kunnen beperken. Hoe groter uw bundel, des te lager zijn de kosten. De monsters binnen uw bundel zijn een jaar geldig.

Klik hier voor een overzicht van beschikbare bundels.

Etiketten

Bij uw bundel ontvangt u etiketten die u kunt gebruiken voor het verzenden van uw monsters. Vul uw etiketten altijd zorgvuldig in; daar heeft u later profijt van bij het beoordelen van de monsters en het historisch overzicht dat u ontvangt. Als u uw monsters naar ons opstuurt voor een analyse, ontvangt u de eerste werkdag na aankomst van de monsters per mail uw resultaten.

Bemesting Online

U kunt eenvoudig een historisch overzicht maken waarmee u het verloop van uw analyses kunt zien. Voor dit overzicht maken wij gebruik van het programma Bemesting Online. Van deze online database kunt u kosteloos gebruikmaken bij een bundel van tenminste 25 monsters. In Bemesting Online kunt u gemakkelijk het verloop van de analyses zien - per teelt of over meerdere teelten. Als u en uw collega dit wensen, is er de mogelijkheid om uw gegevens met elkaar te vergelijken. U kunt dit vooraf kenbaar maken aan de beheerders van het programma.

Klik hier om in te loggen op Bemesting Online.

Postadres

Voor onze zendingen maken wij gebruik van het verfijnde en goedkope distributienetwerk van PostNL. Ons postadres is:

NovaCropControl
Postbus 2218
5001 CE Tilburg