Skip to main content

logo

header resultaat

Plantsap en wateranalyses

Plantsapmetingen: telen met de vinger aan de pols

Met plantsapmetingen kan op een snelle en accurate manier de huidige opname van nutriënten in de plant bepaald worden. Een plantsapmeting omvat 22 hoofd- en spoorelementen, waarmee een compleet beeld van de mineralenopname verkregen wordt. Hierdoor kan op maat bijgestuurd worden en kunnen meststoffen efficienter ingezet worden.
Door het in beeld brengen van de mineralenopname, kan vroegtijdig een gebrek of overmaat vastgesteld worden. Dit maakt het mogelijk om eerder een gebrek aan te vullen, wat de groei en ontwikkeling van de plant zal bevorderen en productieverlies zal beperken. Een optimale mineralenopname zal een positieve bijdrage hebben voor de ziekteweerbaarheid van de plant.

 

Plantsapmetingen tegenover drogestofanalyses

Pas vier à zes weken nadat een tekort aan voedingsstoffen is aangeboden of opgenomen, zal een drogestofanalyse een gebrek tonen. Om die reden komt bijsturing vaak te laat. Dankzij plantsapmetingen is dit probleem nu verleden tijd: een plantsapmeting zal een tekort namelijk al binnen enkele dagen uitwijzen. Zo kan er zeer snel worden ingespeeld op veranderingen in de opname van voedingsstoffen.

 

Water analyses

Het is ook mogelijk om watermonsters te analyseren op nutriënten. In substraat teelten is het nodig om naast plantsap ook het voedingswater en het drain en/of matwater te laten analyseren. Zo kan er gestuurd worden om de voedingssamenstelling van het gietwater aan te passen naar de echte opname van het gewas. NovaCropControl kan ook uw bron- of bassinwater analyseren. De wateranalyses zijn geaccrediteerd volgens ISO-17025 (onder RVA registratienummer L 635).

 

Resultaten

Wanneer een monster bij NovaCropControl arriveert, zijn de resultaten per e-mail beschikbaar op de eerstvolgende werkdag. Het monster moet vóór 9.00u binnen zijn, anders zullen de resultaten een werkdag later beschikbaar zijn.
Als er streefwaarden van het bemonsterde gewas bekend zijn, presenteren we de uitslag aan de hand van staafbalkjes, zoals in het voorbeeld hieronder. De staafbalkjes geven snel inzicht in de resultaten. De kortste of langste balken zijn de meest beperkende factor in de optimale groei van de plant. Het is dus van belang om te kijken naar de verhoudingen tussen bepaalde elementen. Hierdoor kan het soms moeilijk zijn om een plantsap analyseverslag te interpreteren. Er is daarom een instructie opgesteld waarin in de basis wordt uitgelegd hoe een plantsap rapport geïnterpreteerd moet worden. Voor een nog completer advies; klik hier voor de mogelijkheden.

Het is ook mogelijk om monsters in te sturen van zowel goede als slechte planten. Zo krijgt u inzicht in de voedingsstatus van uw gewassen.

Klik hier voor een voorbeeldrapport.
Klik hier voor een voorbeeldrapport watermonster.

 

Streefwaardes

Op het analyseverslag zijn groene staafbalkjes te zien die fungeren als een indicatie van de gezondheid van de plant; dit zijn onze streefwaardes. De ontwikkelde streefwaardes zijn gewas specifiek. Gebaseerd op data uit de database die NovaCropControl de afgelopen 12,5 jaar heeft opgebouwd. Voor een groot aantal gewassen zijn in het verleden ook proeven uitgevoerd waarin er geëxperimenteerd is met gebrek- en overmaatsituaties om daarmee de streefwaarden nog scherper te krijgen. Hierdoor is het een betrouwbare maatstaaf die te gebruiken is voor elke teler.

Klik hier voor een lijst met alle gewassen waar streefwaardes beschikbaar voor zijn. Staat er een gewas niet bij? Informeer dan door te bellen naar 013-590 2864 of te mailen naar info@novacropcontrol.nl

 

Bemesting-Online

Om een goed inzicht te krijgen van de voedingsopname gedurende de gehele teelt raden wij u aan om frequent te bemonsteren. Hoe vaak en het type analyse is afhankelijk van het gewas. Op deze manier wordt er veel data verzameld en kan het lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Ons gratis programma Bemesting-Online maakt het mogelijk om gemakkelijk middels een grafische weergave teelten en/of tuinders met elkaar te vergelijken. Tevens wordt het makkelijker om de data te vergelijken met de streefwaardes. Op deze manier is de ontwikkeling van de teelt beter te beoordelen. Van het verloop van de teelt kan namelijk beter een advies gegeven worden dan van een individuele analyse.

De grafieken in Bemesting-Online worden gegenereerd aan de hand van de benamingen die op het monster staan. Het is dus van belang dat de benaming van een en dezelfde teelt elke keer op dezelfde manier wordt aangegeven op het monster. Om mistanden te voorkomen en om een gestructureerd bemonsteringsschema te hebben wordt aangeraden om de etiketten te laten voorbedrukken.

Een account voor Bemesting-Online kan aangevraagd worden zodra er etiketten besteld zijn. Er zal dan een account aangemaakt worden onder uw e-mailadres. Toegang wordt per persoon verleend. Als er meerdere personen van een bedrijf toegang willen zullen zij ieder een apart account krijgen.
Als teeltadviseur is het ook mogelijk om de data van uw klant in te zien via Bemesting-Online. Hiervoor is wel toestemming nodig van de klant. De klant moet zelf aangeven wanneer deze toestemming weer vervalt.

Hieronder een aantal instructiefilmpjes met uitleg over het gebruik van Bemesting-Online. Hier kan ook de PDF versie gedownload worden. 

 


Deel 1 Bekijken van analyse uitslagen NED


Deel 2 Stappenplan voor het maken van een grafiekenreeks NED


Deel 3 Extra hulptools grafiekenreeks bekijken NED


Deel 4 Meerdere jaren over elkaar heen leggen NED