Skip to main content

logo

header nieuws

Update streefwaarden

NovaCropControl heeft kwaliteit en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. We zijn continu bezig om onze plantsap- en wateranalyses verder te ontwikkelen en daarmee een steeds betere afspiegeling van de nutriënten opname van de plant te maken.

Om de interpretatie van de plantsap-rapporten te verbeteren, worden voortaan referentiewaarden op het rapport weergegeven (indien deze voor het gewas beschikbaar zijn) Dit is de bandbreedte waar binnen de waardes liggen die als normaal gezien worden voor dat gewas.

De meetmethodes van suikers en totaal stikstof zijn verder geoptimaliseerd. De optimalisatie uit zich in een verbeterde terugvinding in het plantsap van deze stoffen. Praktisch gezien betekent dit dat de suikerwaardes lager worden dan u wellicht gewend bent. De meetwaardes van totaal stikstof zullen, afhankelijk van het gewas, hoger worden dan u gewend bent. Dit geldt met name voor houtige gewassen. We zijn er in geslaagd om de gevoeligheid van de meting voor die gewassen te verbeteren, waardoor een betere beoordeling van de stikstofopname mogelijk is. Om het verloop van uw (historische) plantsapdata goed door te laten lopen, zullen de referentiewaardes en historische gegevens volgens de nieuwe meetmethodes in www.bemesting-online.nl getoond worden. Monsters zullen vanaf maandag 1 maart 2021 volgens de nieuwe methodes geanalyseerd worden.

Vanaf nu hebben we ook streefwaarden voor de volgende gewassen: Amaryllis, avocado, dille, erwt, ficus, haver, kiwi, minikomkommker, rogge, viool, hop en zonnebloem. 

Als u nog vragen heeft aangaande de vernieuwde rapportage, meetmethodes, of wanneer we verder iets voor u kunnen betekenen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

  • Aangemaakt op .